Υπηρεσίες Μηχανημάτων Έργων


1) ΑΔΕΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ)

Διεκπεραίωση των απαραίτητων εγγράφων σε Περιφέρειες, εξεταστικά κέντρα, ιατρούς, παράβολα τραπεζών, εκπαίδευση και σχετικά ό,τι προβλέπει η παλαιά και η καινούρια νομοθεσία για την ομάδα Α’ (μηχανήματα μέχρι 120 kW ή 160 ΗΡ) και την ομάδα Β’ (μηχανήματα άνω των 120 kW ή 160 ΗΡ).

 

Οι ομάδες Α’ και Β’ περιλαμβάνουν τις εξής 9 ειδικότητες:

1)      Χωματουργικά μηχανήματα (Εκσκαφείς, φορτωτές)

2)      Μηχανήματα ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων (Γερανοί, Καλαθοφόρα, Κλαρκ)

3)      Μηχανήματα οδοστρωσίας (Οδοστρωτήρες)

4)      Μηχανήματα εξυπηρέτησης οδών και αεροδρομίων (Χάι-Λοτερ)

5)      Μηχανήματα υπόγειων έργων και μεταλλείων (Τάμπερ)

6)      Μηχανήματα έλξης

7)      Μηχανήματα διάτρησης και κοπής εδαφών (Σφυριά)

8)      Μηχανήματα ειδικών εργασιών ανύψωσης

9)      Μηχανήματα πολλαπλών εργασιών2) ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Eκδοση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων όλων των μηχανημάτων έργων διεκπεραιώνοντας τα σχετικά έγγραφα που χρειάζονται όπως Τεχνική Έκθεση μηχανολόγου, πλήρης φωτογράφηση μηχανήματος, έγκριση τύπου (όπου χρειάζεται), πληρωμή παραβόλων, παρακολούθηση φακέλου και πολλές άλλες πρόσθετες διεκπεραιώσεις.

 

3) ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία της διεκπεραίωσης με Τεχνική Έκθεση μηχανολόγου, έγκριση τύπου (όπου χρειάζεται), πλήρης φωτογράφηση μηχανήματος και έκδοση καινούριας άδειας στο όνομα του νέου κατόχου.

 

4) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Αναλαμβάνουμε την έκδοση Πιστοποιητικών καταλληλότητας που είναι απαραίτητο να έχουν τα ανυψωτικά μηχανήματα όπως: Περονοφόρα (Κλαρκ), Γερανοί επί οχήματος (Παπαγάλοι), Καλαθοφόρα, Τηλεσκοπικοί Γερανοί, Γερανογέφυρες, Αναβατόρια, Εξέδρες εργασίας, Οικοδομικοί Γερανοί, Αντλίες σκυροδέματος.